Betaling van uw pensioen

​Elke maand betaalt Pensioenfonds Zorg en Welzijn uw pensioen

De datum waarop wij uw pensioen en vakantiegeld uitbetalen leest u hier. Ook vindt u meer informatie over het wijzigen van uw rekeningnummer, een betalingsbericht en uw jaaropgave.

Betaling van uw pensioen

Wanneer wordt uw pensioen uitbetaald?

Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening. Medio mei ontvangt u náást uw reguliere pensioenbetaling ook uw vakantiegeld.

Uw pensioen staat uiterlijk op onderstaande data op uw rekening.

In 2015 ontvangt u uw pensioen op:

 • 23 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 24 april
 • 15 mei (vakantiegeld)
 • 22 mei
 • 25 juni
 • 24 juli
 • 25 augustus
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 25 november
 • 18 december
​​​

Uw rekeningnummer wijzigen via MijnPFZW

U kunt uw rekeningnummer direct online wijzigen via MijnPFZW.
Log in met uw inlognaam en wachtwoord, ga naar 'Mijn Profiel' en kies 'Wijzig mijn betaalgegevens'.

Rekeningnummer wijzigen

Voor ontvangers van Partnerpensioen en Wezenpensioen is het helaas nog niet mogelijk om het rekeningnummer te wijzigen via MijnPFZW.​

Wat is een betalingsbericht?

Op uw betalingsbericht staat de hoogte van uw pensioen en de inhoudingen. Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de eerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari of als er iets wijzigt in uw pensioen.

Bewaar alle betalingsberichten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan hier bij u om vragen.​

Waarom is de hoogte van mijn pensioen anders dan in 2014?

U woont in het binnenland
In 2015 zijn de inhoudingen anders dan in 2014. De loonheffing is met 0,25% verhoogd voor bruto pensioenen tot € 1.656,00 per maand. De bijdrage Zorgverzekeringswet is met 0,55% verlaagd. U netto pensioen is daardoor in 2015 iets hoger.

Is uw AOW nog niet ingegaan en laat u de loonheffingskorting niet toepassen? Dan is uw netto pensioen in 2015 iets lager. Dat zit zo. De tijdelijke heffingskorting is verlaagd van 0,67% in 2014 naar 0,33% in 2015 met een maximum van € 5,08 per maand (€ 61 per jaar).

U woont in het buitenland
De ingehouden loonheffing is bij u alleen loonbelasting. In 2015 is het percentage van de in te houden loonbelasting verhoogd naar 8,35% (was in 2014 5,1%) over uw pensioen tot € 1.656,00 per maand. Is uw bruto pensioen hoger dan € 1.656,00 per maand? Dan is het percentage van de in te houden loonbelasting in 2015 over uw pensioen vanaf € 1.656,00 per maand tot maximaal € 2.821,50 per maand verhoogd naar 13,85% (was in 2014 10,85%). Door deze verhoging(en) houdt u netto minder pensioen over.

Per 1 januari 2015 is de naam van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gewijzigd in Wet langdurige zorg (Wlz). Verder is het percentage van de Nederlandse bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in 2015 verlaagd naar 4,85% (was in 2014 5,4%). Ook het percentage van de bijdrage Wlz is verlaagd naar 9,65% (was in 2014 12,65%). Maar het basisbedrag van de nominale bijdrage is voor 2015 verhoogd naar € 97,50 (was in 2014 € 91,75). Bij de berekening van alle inhoudingen is de woonlandfactor van toepassing. Met deze factor worden de ingehouden bijdragen in overeenstemming gebracht met het verzekeringspakket in het land waar u woont.

Ontvangt u vakantiegeld?

Uw vakantiegeld ontvangt u elk jaar in mei, nog voordat wij uw pensioen uitbetalen. Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. Bepalend hierbij is de periode van mei vorig jaar tot en met april dit jaar. U krijgt hiervan geen betalingsbericht.​

Wanneer ontvangt u uw jaaropgave?

Als u pensioen ontvangt, dan krijgt u jaarlijks een jaaropgave. Dit overzicht van uw pensioenuitkeringen bevat alle gegevens voor uw belastingaangifte. Bewaar alle jaaropgaven, de Sociale Verzekeringsbank kan hierom vragen. De jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2014 versturen wij tussen 17 en 21 januari 2015. Vanaf begin februari 2015 kunt u de jaaropgave ook in MijnPFZW vinden, onder Overzichten.

Let op! De jaaropgave is niet hetzelfde als het Pensioenoverzicht.​