Betaling van uw pensioen

​Elke maand betaalt Pensioenfonds Zorg en Welzijn uw pensioen

De datum waarop wij uw pensioen en vakantiegeld uitbetalen leest u hier. Ook vindt u meer informatie over het wijzigen van uw rekeningnummer, een betalingsbericht en uw jaaropgave.

Betaling van uw pensioen

Wanneer wordt uw pensioen uitbetaald?

Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening. Medio mei ontvangt u náást uw reguliere pensioenbetaling ook uw vakantiegeld.

Uw pensioen staat uiterlijk op onderstaande data op uw rekening.

In 2014 ontvangt u uw pensioen op:

 • 25 november
 • 19 december

Waarom ontvangt u uw pensioen in november later?


In 2015 ontvangt u uw pensioen op:

 • 23 januari
 • 25 februari
 • 25 maart
 • 24 april
 • 15 mei (vakantiegeld)
 • 22 mei
 • 25 juni
 • 24 juli
 • 25 augustus
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 25 november
 • 18 december
​​​

Uw rekeningnummer wijzigen via MijnPFZW

U kunt uw rekeningnummer direct online wijzigen via MijnPFZW.
Log in met uw inlognaam en wachtwoord, ga naar 'Mijn Profiel' en kies 'Wijzig mijn betaalgegevens'.

Rekeningnummer wijzigen

Voor ontvangers van Partnerpensioen en Wezenpensioen is het helaas nog niet mogelijk om het rekeningnummer te wijzigen via MijnPFZW.​

Wat is een betalingsbericht?

Op uw betalingsbericht staat de hoogte van uw pensioen en de inhoudingen. Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de eerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari of als er iets wijzigt in uw pensioen.

Bewaar alle betalingsberichten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan hier bij u om vragen.​

Waarom is mijn pensioen nu hoger dan in 2013?

In 2014 is uw netto pensioen hoger dan in 2013. Dit komt doordat het percentage loonheffing in 2014 met 0,75% omlaag is gegaan voor bruto pensioenen tot € 1.638,00 per maand. Ook is het percentage bijdrage Zorgverzekeringswet in 2014 met 0,25% omlaag gegaan.

Ontvangt u vakantiegeld?

Uw vakantiegeld ontvangt u elk jaar in mei, nog voordat wij uw pensioen uitbetalen. Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. Bepalend hierbij is de periode van mei vorig jaar tot en met april dit jaar. U krijgt hiervan geen betalingsbericht.​

Wanneer ontvangt u uw jaaropgave?

Als u pensioen ontvangt, dan krijgt u jaarlijks een jaaropgave. Dit overzicht van uw pensioenuitkeringen bevat alle gegevens voor uw belastingaangifte. Bewaar alle jaaropgaven, de Sociale Verzekeringsbank kan hierom vragen. De jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2013 versturen wij tussen 14 en 21 januari 2014.

Let op! De jaaropgave is niet hetzelfde als het Pensioenoverzicht.​

​ ​​