Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor het Flexpensioen?

​U bent volledig arbeidsongeschikt

Als u volledig arbeidsongeschikt bent, krijgt u een WAO- of WIA-uitkering van UWV. Deze uitkering vult Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) mogelijk aan met een arbeidsongeschiktheidspensioen. U heeft dan een uitkering die u krijgt in plaats van uw salaris. Daarom komt u niet in aanmerking voor Flexpensioen.

U wordt ná uw 60e volledig arbeidsongeschikt

Als u ná uw 60e volledig arbeidsongeschikt wordt, dan heeft u wel recht op Flexpensioen. PFZW kijkt namelijk naar de situatie op uw 60e.

U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Bent u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan heeft u naar verhouding recht op Flexpensioen. De mate van arbeidsongeschiktheid op uw 60e bepaalt de hoogte van uw Flexpensioen.

Wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid na uw 60e

Wijzigt de mate van uw arbeidsongeschiktheid na uw 60e? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van uw Flexpensioen. Wel heeft het invloed op uw premievrije pensioenopbouw en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. Het is daarom belangrijk dat u alle wijzigingen in uw arbeidsongeschiktheid doorgeeft aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Flexpensioen opnemen vóór uw 60e

Gaat u vóór uw 60e met Flexpensioen? Dan kijkt PFZW naar de situatie op de datum waarop uw Flexpensioen ingaat. De mate van uw arbeidsongeschiktheid op dat moment bepaalt dan de hoogte van uw Flexpensioen.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid en pensioen