Wat is partnerpensioen?

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). In de afgelopen jaren is de regeling voor partnerpensioen veranderd. Welke regeling voor u geldt, hangt af van het moment waarop u pensioen bij PFZW bent gaan opbouwen.

Het partnerpensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) bestaat sinds 2006 uit twee delen. De ene helft bouwt u op, de andere helft is verzekerd op risicobasis. Als u overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW, heeft uw partner recht op allebei deze delen. Bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan loopt de verzekering niet meer en heeft uw partner bij uw overlijden alleen recht op het opgebouwde deel.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt, ook al bouwt u geen pensioen meer op bij PFZW? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager, maar uw partner krijgt meer als u overlijdt. Of u hiervoor kiest, beslist u als uw pensioenopbouw bij PFZW stopt. PFZW neemt daarvoor contact met u op.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u zelf een hoger ouderdomspensioen? Dan kunt u het partnerpensioen dat u na 1 januari 2006 heeft opgebouwd, ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Het partnerpensioen wordt daardoor lager. Deze keuze maakt u als uw pensioenopbouw bij PFZW stopt en u met pensioen gaat. Heeft u een partner? Dan moet uw partner wel toestemming geven voor de ruil.

Definitie partner

Een partner is iemand met wie u:

  • bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft óf
  • samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst

Partner aanmelden

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Wij krijgen de gegevens door van de gemeente.

Woont u officieel samen? Dan is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt. U kunt de aanmelding direct online regelen. Ga hiervoor naar uw MijnPFZW profiel.

Partner aanmelden


Uitzonderingen

Heeft u geen notariële samenlevingsovereenkomst, uw partner niet aangemeld of nadat uw AOW is ingegaan een relatie gekregen? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.


Als u overlijdt
Als uw partner recht heeft op partnerpensioen, dan ontvangt hij/zij zo snel mogelijk na de melding van uw overlijden een aanvraagformulier.