Bestuurslid Ria Vedder-Wubben overleden

23 augustus 2016

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 23 augustus jl. Ria Vedder-Wubben is overleden. Zij was sinds 2014 bestuurslid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en daarmee het eerste direct door pensioengerechtigden gekozen bestuurslid. Wij hebben haar ervaren als een zeer kundig en intens betrokken vertegenwoordigster van onze gepensioneerde deelnemers. Wij zullen haar wijsheid en warme persoonlijkheid zeer missen. Wij wensen haar man en kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.