Disclaimer chat

​PFZW besteedt veel zorg aan haar communicatie. In deze chat worden persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie niet in behandeling genomen. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de communicatie via de chat. PFZW aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor via de chat verzonden communicatie. De informatie verzonden via de chat is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.

PFZW staat er niet voor in dat dit bericht en/of bijlage(n) op generlei wijze schade kan veroorzaken, hoegenaamd ook, en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.