Van SPTT naar PFZW

Vragen en antwoorden over uw pensioen

U werkt in de sector tandtechniek. Bekijk wat u wilt weten over uw pensioenopbouw.


Waarom is het pensioen van SPTT overgegaan naar PFZW?

De cao-partijen en het bestuur van Pensioenfonds voor de Tandtechniek hebben gekozen voor PFZW. PFZW is een groot fonds dat toekomstbestendig is. Ook past de tandtechnische branche heel goed bij de zorgsectoren waar PFZW voor werkt. De pensioenregeling is vergelijkbaar met die van Pensioenfonds voor de Tandtechniek, maar tegen een lagere premie en lagere kosten per deelnemer. Ook was het verschil in dekkingsgraad met PFZW kleiner dan bij andere pensioenfondsen die meegenomen zijn in het vergelijkende onderzoek, waardoor aansluiten minder kost.

Wat is er gebeurd met het SPTT-pensioen dat ik vóór oktober 2018 heb opgebouwd?

Het pensioen dat u vóór oktober 2018 bij Pensioenfonds voor de Tandtechniek heeft opgebouwd, wordt in het najaar van 2019 bij PFZW in de pensioenadministratie verwerkt.

​​

Wat kan ik in MijnPFZW?

In MijnPFZW heeft u altijd de meest actuele pensioengegevens tot uw beschikking. Daarnaast kunt u in MijnPFZW zien welke gevolgen minder of meer werken heeft op de hoogte van uw pensioen. Via MijnPFZW heeft u namelijk direct toegang tot de Pensioenplanner! Ook zijn er steeds meer zaken die u direct kunt regelen via MijnPFZW, zoals het aanmelden van uw partner, een wijziging doorgeven in uw postadres en e-mailadres.

Waar kan ik zien hoe hoog mijn pensioen wordt?

Dit kunt u inzien via MijnPFZW. Op de startpagina vindt u al een overzicht van uw huidige situatie. U kunt ook naar de Pensioenplanner gaan om te ‘spelen’ met uw pensioenleeftijd.

Let op: dit is nu nog alleen het bij PFZW opgebouwde pensioen. Als de waardeoverdracht van uw bij SPTT opgebouwde pensioen in het najaar van 2019 is gerealiseerd, staat ook het deel vanuit SPTT erbij.

Kan ik mijn arbeidsverleden ergens bekijken?

Op MijnPFZW vindt u een overzicht van alle periodes waarin u bij PFZW pensioen heeft opgebouwd. U gaat naar MijnPFZW en logt in. Onderaan de grafiek klikt u op ‘Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?’. Daar vindt u de link ‘Bekijk alle periodes van pensioenopbouw’. Als u op die link klikt, krijgt u een overzicht van uw pensioenopbouwperiodes te zien. U kunt het overzicht downloaden en printen of opslaan op uw computer.
Let op: dit is nu nog alleen het bij PFZW opgebouwde pensioen. Als de waardeoverdracht van uw bij SPTT opgebouwde pensioen in het najaar van 2019 is gerealiseerd, staat ook het deel vanuit SPTT erbij.

Wanneer ontvang ik een pensioenoverzicht?

Zolang u pensioen opbouwt bij PFZW, krijgt u ieder jaar tussen mei en oktober een pensioenoverzicht van PFZW. U krijgt een e-mail zodra u dit overzicht kunt inzien en downloaden in MijnPFZW. Is uw e-mailadres niet bekend? Dan ontvangt u (een samenvatting van) het pensioenoverzicht per post.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie ik mijn pensioen bij PFZW én bij SPTT staan, kan dat?

Dat klopt. PFZW heeft een deel van de pensioenen van SPTT overgenomen. Zodra de collectieve waardeoverdracht volledig is afgerond, verwijdert SPTT de pensioenaansprake op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dan uw pensioen volledig staan bij PFZW.

U bent met pensioen. Bekijk wat u wilt weten over uw pensioen.


Waarom is het pensioen van SPTT overgegaan naar PFZW?

De cao-partijen en het bestuur van Pensioenfonds voor de Tandtechniek hebben gekozen voor PFZW. PFZW is een groot fonds dat toekomstbestendig is. Ook past de tandtechnische branche heel goed bij de zorgsectoren waar PFZW voor werkt. De pensioenregeling is vergelijkbaar met die van Pensioenfonds voor de Tandtechniek, maar tegen een lagere premie en lagere kosten per deelnemer. Ook was het verschil in dekkingsgraad met PFZW kleiner dan bij andere pensioenfondsen die meegenomen zijn in het vergelijkende onderzoek, waardoor aansluiten minder kost.

Waarom is het SPTT-pensioen verlaagd bij overgang naar PFZW?

​Dat komt vooral omdat de dekkingsgraad van SPTT lager was dan van PFZW. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Bij een overgang naar een ander pensioenfonds moeten de dekkingsgraden van beide fondsen gelijk zijn. En dat was niet het geval. Om dat verschil te overbruggen moesten de pensioenen verlaagd worden.

Wij begrijpen dat het heel vervelend is om deze maatregel te moeten nemen. Een verlaging van de pensioenen zou in de komende jaren zeer waarschijnlijk ook nodig zijn geweest als het fonds niet over was gegaan naar PFZW.

 

Hoeveel is mijn SPTT-pensioen verlaagd?

​Het pensioen is met 9,3% verlaagd. Op basis van de dekkingsgraad van juni 2018 en de te verwachten kosten voor de afwikkeling van het pensioenfonds. Voor de definitieve berekening van de verlaging vergelijken we na de overdracht de dekkingsgraden per 30 september 2018 en bekijken we hoeveel middelen er na liquidatie van het fonds overblijven. Als de korting achteraf lager blijkt te kunnen zijn dan 9,3% wordt uw pensioen bij PFZW eind 2019 alsnog verhoogd met het verschil.

Wanneer ontvang ik vakantiegeld?

Bij PFZW ontvangt u uw vakantiegeld in één keer in de maand mei.

Kan ik mijn vakantiegeld ook bij het maandrecht ontvangen?

Bij PFZW ontvangt u uw vakantiegeld in één keer in de maand mei. Het is niet mogelijk om dit aan te passen naar een maandelijkse uitkering van het vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld ga ik ontvangen?

Het vakantiegeld bedraagt 8% van het bruto pensioen dat u vanaf het voorgaande jaar mei ontving. In mei 2019 ontvangt u vakantiegeld over de periode oktober 2018 tot en met april 2019.

Wanneer ontvang ik de betaling van mijn pensioen?

PFZW stort uw pensioen elke maand op uw rekening. Bekijk alle betaaldata voor meer informatie.

Krijg ik een betalingsbericht?

Alleen wanneer de hoogte van uw pensioen meer dan 1 euro wijzigt, krijgt u een nieuw betalingsbericht. In januari stuurt PFZW een betalingsbericht aan iedereen die pensioen ontvangt. Voor meer inzicht kunt u uw bankafschrift bekijken. Hierin staan het bruto maandbedrag en de inhoudingen vermeld.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

In januari 2019 ontvangt u twee jaaropgaven, namelijk één van Pensioenfonds Tandtechniek en één van PFZW. De jaaropgave van Pensioenfonds Tandtechniek gaat over de periode van 1 januari 2018 tot 1 oktober 2018. De jaaropgave van PFZW betreft de periode van 1 oktober 2018 en daarna.

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat mijn pensioen bij PFZW én bij SPTT vermeld, kan dat?

Dat klopt. PFZW heeft een deel van de pensioenen van SPTT overgenomen. Zodra de collectieve waardeoverdracht volledig is afgerond, verwijdert SPTT de pensioenaansprake op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dan uw pensioen volledig staan bij PFZW.

U bent werkgever. Bekijk wat u wilt weten over het pensioen bij PFZW.

Hoe geef ik wijzigingen van vóór 1 oktober door?

Mutaties voor uw medewerkers uit de periode vóór 1 oktober 2018 kunt u indienen bij uw Uniforme Pensioen Aangifte (UPA).

Wat doe ik met een factuur (credit of debet) van vóór 1 oktober 2018?

U neemt voor facturen van vóór 1 oktober 2018 contact op met PFZW. PFZW neemt vervolgens contact op met SPTT om de facturen met u af te handelen. Als er een incassobureau is ingeschakeld door SPTT kunt u contact opnemen met de namens SPTT incasserende partij.

Hoe regel ik automatische incasso bij PFZW?

Uw bestaande automatische incasso bij SPTT is vervallen. Voor automatische incasso door PFZW vult u het formulier automatische incasso in.

Ik ontvang geen facturen, hoe kan dat?

Als u geen facturen ontvangt, kan het zijn dat de e-mailadressen, contactpersonen of andere gegevens die PFZW van SPTT heeft ontvangen onjuist zijn. U kunt uw gegevens controleren en wijzigen doorgeven in de MijnOrganisatie van PFZW.

Waar kan ik mijn gegevens inzien of wijzigen?

MijnOrganisatie is de plek voor uw administratie. U logt in met de gegevens die u bij uw aanmelding heeft ontvangen.