Uw SPTT-pensioen is nu bij PFZW geregeld

Bekijk wat er voor uw pensioen verandert

Het pensioenfonds voor tandtechniek (SPTT) is opgeheven. De pensioenen van SPTT zijn sinds 1 oktober 2018 geregeld bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn PFZW). Bekijk alle informatie over de betaling van uw pensioen.

Wat is er voor uw pensioen veranderd?

    • Voor uw belastingaangifte heeft u 2 jaaropgaven nodig: van SPTT en van PFZW. U heeft deze jaaropgaven in januari 2019 ontvangen.
  • PFZW betaalt uw pensioen elke maand op uw rekening.

Lees alles over uw pensioen

Heeft u vragen?

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Wij helpen u graag.

Waarom is het pensioen van SPTT overgegaan naar PFZW?

De cao-partijen en het bestuur van Pensioenfonds voor de Tandtechniek hebben gekozen voor PFZW. PFZW is een groot fonds dat toekomstbestendig is. Ook past de tandtechnische branche heel goed bij de zorgsectoren waar PFZW voor werkt. De pensioenregeling is vergelijkbaar met die van Pensioenfonds voor de Tandtechniek, maar tegen een lagere premie en lagere kosten per deelnemer. Ook was het verschil in dekkingsgraad met PFZW kleiner dan bij andere pensioenfondsen die meegenomen zijn in het vergelijkende onderzoek, waardoor aansluiten minder kost.

Waarom is het SPTT-pensioen verlaagd bij overgang naar PFZW?

​Dat komt vooral omdat de dekkingsgraad van SPTT lager was dan van PFZW. De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Bij een overgang naar een ander pensioenfonds moeten de dekkingsgraden van beide fondsen gelijk zijn. En dat was niet het geval. Om dat verschil te overbruggen moesten de pensioenen verlaagd worden.

Wij begrijpen dat het heel vervelend is om deze maatregel te moeten nemen. Een verlaging van de pensioenen zou in de komende jaren zeer waarschijnlijk ook nodig zijn geweest als het fonds niet over was gegaan naar PFZW.

 

Hoeveel is mijn SPTT-pensioen verlaagd?

​Het pensioen is met 9,3% verlaagd. Op basis van de dekkingsgraad van juni 2018 en de te verwachten kosten voor de afwikkeling van het pensioenfonds. Voor de definitieve berekening van de verlaging vergelijken we na de overdracht de dekkingsgraden per 30 september 2018 en bekijken we hoeveel middelen er na liquidatie van het fonds overblijven. Als de korting achteraf lager blijkt te kunnen zijn dan 9,3% wordt uw pensioen bij PFZW eind 2019 alsnog verhoogd met het verschil.

Wanneer ontvang ik vakantiegeld?

Bij PFZW ontvangt u uw vakantiegeld in één keer in de maand mei.

Kan ik mijn vakantiegeld ook bij het maandrecht ontvangen?

Bij PFZW ontvangt u uw vakantiegeld in één keer in de maand mei. Het is niet mogelijk om dit aan te passen naar een maandelijkse uitkering van het vakantiegeld.

Hoeveel vakantiegeld ga ik ontvangen?

Het vakantiegeld bedraagt 8% van het bruto pensioen dat u vanaf het voorgaande jaar mei ontving. In mei 2019 ontvangt u vakantiegeld over de periode oktober 2018 tot en met april 2019.

Wanneer ontvang ik de betaling van mijn pensioen?

PFZW stort uw pensioen elke maand op uw rekening. Bekijk alle betaaldata voor meer informatie.

Krijg ik een betalingsbericht?

Alleen wanneer de hoogte van uw pensioen meer dan 1 euro wijzigt, krijgt u een nieuw betalingsbericht. In januari stuurt PFZW een betalingsbericht aan iedereen die pensioen ontvangt. Voor meer inzicht kunt u uw bankafschrift bekijken. Hierin staan het bruto maandbedrag en de inhoudingen vermeld.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

In januari 2019 ontvangt u twee jaaropgaven, namelijk één van Pensioenfonds Tandtechniek en één van PFZW. De jaaropgave van Pensioenfonds Tandtechniek gaat over de periode van 1 januari 2018 tot 1 oktober 2018. De jaaropgave van PFZW betreft de periode van 1 oktober 2018 en daarna.

Op mijnpensioenoverzicht.nl staat mijn pensioen bij PFZW én bij SPTT vermeld, kan dat?

Dat klopt. PFZW heeft een deel van de pensioenen van SPTT overgenomen. Zodra de collectieve waardeoverdracht volledig is afgerond, verwijdert SPTT de pensioenaansprake op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet dan uw pensioen volledig staan bij PFZW.