Aanvulling partnerpensioen voortaan via werkgever

​Medewerkers met een inkomen boven een ton kunnen een tekort aan partnerpensioen zelf aanvullen. Dit kan met PFZW netto partnerpensioen. De premie hiervoor moet met ingang van 2016 door de werkgever worden ingehouden en afgedragen. 

Door maatregelen van de overheid daalde het partnerpensioen voor medewerkers met een inkomen boven € 100.000. Dit geldt sinds 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2016 is de inkomensgrens aangepast naar € 101.519. De partner van uw medewerker krijgt hierdoor een lagere uitkering wanneer uw medewerker overlijdt. Het tekort aan partnerpensioen kan uw medewerker zelf aanvullen met PFZW netto partnerpensioen.  

Premie via werkgever 

Medewerkers die dit product in 2015 afsloten, maakten de premie zelf over aan PFZW. Ze betaalden eenmalig de premie voor een heel jaar. Met ingang van 1 januari 2016 moet u als werkgever de premie inhouden op het nettoloon en aan ons overmaken. Dit omdat ook het PFZW netto partnerpensioen pensioen is in de zin van de pensioenwet. 

Wat betekent dit voor u?

Medewerkers die het PFZW netto partnerpensioen afsloten, krijgen in april bericht van ons over verlenging. Als uw medewerker mee blijft doen, krijgt u van ons begin mei een betaalinstructie. De betaling voor de verlenging vindt in principe altijd in mei plaats.  

Nieuwe medewerkers

Heeft u later in het jaar een nieuwe medewerker die het product wil afnemen, dan moet er op dat moment een betaling gedaan worden.  

Er verandert meer

In 2016 verandert er nog meer in het netto partnerpensioen. Deze veranderingen raken u als werkgever niet direct. Maar het is wel van belang om uw medewerkers hierover te informeren. 
Bekijk wat er verandert 

Ook interessant voor u: 

PFZW netto ouderdomspensioen