Werkgevers vertrouwen PFZW

​Werkgevers vinden PFZW deskundig, betrouwbaar en verantwoordelijk. Dat blijkt uit een onderzoek dat wij onlangs hielden. Wel kunnen we instellingen in zorg en welzijn beter ondersteunen bij de pensioenadministratie. Dat gaan we dus doen.  

Tweemaal per jaar vragen wij u naar uw waardering voor de pensioenregeling en onze dienstverlening. Zo’n 400 administrateurs, HR-managers en bestuursleden van zorg- en welzijnsinstellingen hebben dit najaar weer hun mening gegeven.

Deskundig en betrouwbaar

Uit het onderzoek blijkt dat u positief bent over PFZW. Zowel HR-managers als administrateurs vinden PFZW als pensioenfonds deskundig, betrouwbaar en verantwoordelijk. Ook vindt u dat wij weten wat er speelt in de sector zorg en welzijn en dat we daar naar handelen.  

Minder papier, meer online

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat we u nog beter kunnen ondersteunen bij uw pensioenadministratie. Deze wens past bij de ontwikkeling waar we al even mee bezig zijn: een nieuwe digitale omgeving waar u al uw pensioengegevens kunt inzien en uw administratie kunt regelen. U hoort hier binnenkort meer van. Verder geeft u ook aan dat PFZW nog minder mag communiceren via papier en meer via e-mail en online. Ook met die wens gaan we zeker aan de slag. 

Hartelijk dank!

Een goede dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Door mee te doen aan het onderzoek, stelt u ons in staat onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Daarom danken wij u hartelijk voor uw deelname. Het volgende onderzoek vindt plaats in het voorjaar. Een aantal van u vragen wij weer hieraan mee te doen. Wij hopen dat u dan opnieuw uw mening geeft.