Aanvulling partnerpensioen voortaan via werkgever

​Medewerkers met een inkomen boven € 101.519 kunnen een tekort aan partnerpensioen vrijwillig aanvullen. Dit kan met PFZW netto partnerpensioen. De premie hiervoor moet met ingang van 2016 door de werkgever worden ingehouden en afgedragen.

Door maatregelen van de overheid daalde het partnerpensioen voor medewerkers met een inkomen boven € 100.000. Dit geldt sinds 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2016 is de inkomensgrens aangepast naar € 101.519. De partner van uw medewerker krijgt hierdoor een lagere uitkering wanneer uw medewerker overlijdt. Het tekort aan partnerpensioen kan uw medewerker vrijwillig aanvullen met PFZW netto partnerpensioen.  

Premie nu via werkgever

Medewerkers die dit product in 2015 afsloten, maakten de premie zelf over aan PFZW. Met ingang van 1 januari 2016 moet u als werkgever de premie inhouden op het nettoloon en aan ons overmaken. Het PFZW netto partnerpensioen is namelijk pensioen in de zin van de pensioenwet. En dan bent u als werkgever verplicht de premie af te dragen.  

Wat betekent dit voor u?

Medewerkers met een PFZW netto partnerpensioen, krijgen eind april bericht van ons over verlenging voor opnieuw een jaar. Wie besluit om PFZW netto partnerpensioen voort te zetten, moet bijbehorende offerte getekend retour sturen. Vervolgens ontvangt u een betaalinstructie. Zodra de betaling van de jaarpremie bij ons binnen is, ontvangt uw medewerker een bewijs van deelname. PFZW netto partnerpensioen wordt jaarlijks automatisch verlengd als uw medewerker aan de voorwaarden voldoet. 

Nieuwe medewerkers

Heeft u later in het jaar een (nieuwe) medewerker die het product wil afnemen, dan loopt de premieperiode vanaf dat moment tot mei van het volgende jaar. De premie over deze maanden moet in een keer betaald worden.   

Er verandert meer

In 2016 is er nog meer veranderd in PFZW netto partnerpensioen Deze veranderingen raken u als werkgever niet direct. Maar het is wel van belang om uw medewerkers hierover te informeren. Bekijk wat er verandert.  

Ook interessant voor u: 

PFZW netto partnerpensioen 

PFZW netto ouderdomspensioen