Pensioenopbouw medisch specialisten aangepast

​Medisch specialisten met een deeltijd dienstverband bouwen met ingang van 1 januari 2016 meer pensioen op. Voortaan tellen alle gewerkte uren tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten mee voor pensioenopbouw bij PFZW.  

PFZW neemt voortaan de intensiteitstoeslag die medisch specialisten voor extra diensten krijgen, mee in de deeltijdfactor. Voorheen namen we die mee in de ORT, maar dat pakte ongunstig uit door de maximering of ‘aftopping’ van het pensioengevend salaris. Wie meer verdient dan € 100.000 (per 1 januari 2016 € 101.519) bouwt sinds 1 januari 2015 over dat bedrag immers geen pensioen meer op. Voor medisch specialisten die parttime werken is dit niet gunstig. Het aftoppingsbedrag wordt namelijk verlaagd naar rato van de deeltijdfactor. Dat is nu veranderd.  

Intensiteitstoeslag 

Stel een kinderarts van 42 jaar heeft een voltijd jaarsalaris van € 120.000. Hij werkt 36 uur, dus 0,80 fte. Zijn pensioenopbouw wordt afgetopt op € 81.216 (€ 101.519 x 0,80). Boven dat bedrag bouwt hij geen pensioen meer op. De arts draait echter wel wekelijks extra diensten en krijgt hiervoor de zogenaamde intensiteitstoeslag. In de praktijk kunnen deze diensten oplopen tot 15% van de arbeidstijd, dus 0,15 fte. De arts mist over dit inkomen echter pensioenopbouw, waardoor een tekort aan pensioenopbouw ontstaat. In overleg met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft PFZW de regeling gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2016 telt PFZW de intensiteitstoeslag mee met de deeltijdfactor. De pensioenopbouw van de kinderarts uit het voorbeeld wordt hierdoor nu afgetopt op € 96.444 (€ 101.519 x 0,95). Hierdoor bouwt de arts de komende jaren aanzienlijk meer pensioen op.  

Bekijk de handleiding Aanlevering gegevens 

In onze handleiding Aanlevering gegevens staat in hoofdstuk 4.7 precies beschreven hoe u als werkgever deze nieuwe berekening verwerkt in uw pensioenadministratie. U moet deze correcties met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 verwerken in uw administratie. Dit kan via uw salarispakket (geautomatiseerde gegevensaanlevering) of via Onlinedesk. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de Werkgeversdesk.   

Bekijk de handleiding Aanlevering gegevens

Ook interessant voor u:

Netto ouderdomspensioen

Netto partnerpensioen