Hoe presteerde PFZW in 2015?

​Eind mei komt het jaarverslag van PFZW over 2015 uit. Daarin leest u onder andere hoe we er financieel voor stonden. We vertellen ook over onze plannen voor vernieuwing van het pensioenstelsel.  

Onze kerncijfers over 2015 hebben we in januari al bekendgemaakt. Toen hebben we al verteld dat onze financiële positie vorig jaar verder was verzwakt, door de aanhoudend lage rente en een licht negatief rendement. Hierdoor konden we de pensioenen in 2016 helaas niet verhogen. In het jaarverslag dat eind mei uitkomt, lichten we onze cijfers verder toe. 

Halveren CO2-uitstoot

Er ging ook veel goed. In ons jaarverslag kunt u lezen hoe we in 2015 voor de negende achtereenvolgende maal zijn uitgeroepen tot meest duurzame pensioenfonds van Nederland. Die duurzame ambitie gaan we uitbouwen. Zo willen we in 2020 vier keer meer beleggen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken dan eind 2014. En we willen de CO2-uitstoot van onze beleggingen in 2020 halveren. 

Toekomst

Verder leest u hoe we in 2015 ons meerjarenbeleidsplan 2015 – 2020 een extra stap voor het pensioen van morgen uitbrachten. Daarin zijn vier speerpunten geformuleerd waar we ons de komende jaren op richten. Eén daarvan is de ontwikkeling van het pensioenstelsel. Het is van belang dat we het goede van het huidige pensioenstelsel behouden en dit stelsel voor alle deelnemers toekomstbestendig maken. We zoeken hierin samenwerking met andere pensioenfondsen en we spreken de politiek in Den Haag aan om in actie te komen.  

Ook interessant voor u: 

Onze jaarverslagen

Ons meerjarenbeleidsplan

Ons beleggingsbeleid