Vakantiegeld belast of onbelast uitbetalen?

Arbeidsvoorwaarden

​Het vakantiegeld kan bij veel werkgevers geruild worden. Bijvoorbeeld om fiscaal voordelig een fiets of een tablet aan te schaffen. Sinds de verplichte invoering van de werkkostenregeling in 2015 zijn de mogelijkheden om een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven vergroot. PFZW helpt u graag dit zo goed mogelijk in te richten. 

Onder de werkkostenregeling mag u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de zogenoemde 'vrije ruimte', besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. In verschillende cao’s binnen zorg en welzijn is afgesproken dat werkgevers zelf de vrijheid hebben om in overleg met de ondernemingsraad de invulling van de vrije ruimte te bepalen. Hierdoor kunt u nog meer keuzes bieden binnen een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 

Voordeel voor werkgever én werknemer

Bij het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden hebben uw medewerkers jaarlijks de mogelijkheid om geld- en/of tijdbronnen te ruilen voor iets anders. De medewerker profiteert in de meeste gevallen van fiscaal voordeel. Voor u als werkgever heeft het ook voordelen. U bespaart op werknemerspremies en u kunt uw arbeidsvoorwaardenpakket nóg beter toesnijden op uw organisatie. Let erop dat de belastingdienst wel eisen stelt aan het toewijzen van loonbestanddelen aan de vrije ruimte. Het doel waarvoor het vakantiegeld wordt verruild moet zogenoemd ‘gebruikelijk’ zijn.

Workshop over besteding vrije ruimte

Hoe richt u uw meerkeuzesysteem van arbeidsvoorwaarden zo optimaal mogelijk in? En hoe benut u de vrije ruimte zo optimaal mogelijk? Het antwoord op deze vragen krijgt u tijdens een speciale workshop die de afdeling HR Advies van PFZW verzorgt. De workshop duurt drie uur en wordt verzorgd binnen uw organisatie.  

Advies-op-maat

Onze medewerkers kunnen u ook advies-op-maat geven over het verder verbeteren van uw arbeidsvoorwaardenpakket. Ook helpen we u bij het kiezen van de juiste regelingen voor het meerkeuzesysteem voor uw instelling en het (her)beschrijven ervan. Verder bieden we ondersteuning bij het besluitvormingstraject van uw Raad van Bestuur en ondernemingsraad.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met PFZW HR Advies via (030) 277 33 22 of stuur een e-mail naar werkgeversdesk@pfzw.nl.