Werkt u al met de nieuwe overeenkomst voor zzp'ers?

​Per 1 mei heeft de VAR plaatsgemaakt voor de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Dit heeft gevolgen als u werkt met zzp’ers. PFZW biedt hulp. 

Zzp’ers konden tot 1 mei met een Verklaring Arbeids Relatie – kortweg VAR – aantonen dat ze zelfstandig ondernemer waren en niet in loondienst bij een werkgever. Maar in de praktijk werkten veel zzp’ers toch maar voor één opdrachtgever. Een verkapte vorm van loondienst dus. 

Deze ‘schijnzelfstandigheid’ was de overheid een doorn in het oog, omdat de opdrachtgever voor deze freelancers geen loonheffingen afdraagt en ook andere zekerheden, zoals pensioenopbouw, ontbreken.  

Samen verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie

De nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties die op 1 mei 2016 in is gegaan, maakt hier een einde aan. De wet vervangt de VAR. Sinds 1 mei moet u als opdrachtgever samen met de zzp’er de arbeidsrelatie beoordelen en daaraan de juiste consequenties verbinden. 

Is er sprake van een gezagsverhouding en een persoonlijke arbeidsverplichting? Dan sluit u voortaan een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht is dan van toepassing. En valt u onder een ‘zorg-cao’? Dan meldt u de opdrachtnemer (werknemer) ook aan bij PFZW voor opbouw van pensioen. Ontbreekt één van de twee genoemde criteria? Dan kunt u een ‘overeenkomst van opdracht’ sluiten.  

Modelovereenkomst van de belastingdienst

De belastingdienst biedt u als vrijblijvend hulpmiddel zogenoemde ‘modelovereenkomsten van opdracht’ aan. Er zijn verschillende soorten overeenkomsten, zoals de overeenkomst geen gezag, de overeenkomst geen persoonlijke arbeid of de overeenkomst tussenkomst. 

U heeft uiterlijk tot 1 mei 2017 de tijd om uw lopende en nieuwe arbeidsverhoudingen te toetsen en de juiste overeenkomst te kiezen. Kiest u ervoor om met een eigen model opdrachtovereenkomst te werken? Dat kan. Maar laat die vooral vooraf toetsen of alle essentiële onderdelen zijn vastgelegd.  

Bekijk hier de modelovereenkomsten van de belastingdienst

Hulp nodig?

Het is voor u nu nog belangrijker om goed in kaart te hebben met wat voor opdrachtnemers u samenwerkt en op basis van wat voor soort van overeenkomst(en). En ook om te checken of de overeenkomsten passen bij de nieuwe wettelijke systematiek. 

Zo voorkomt u een naheffing van de belastingdienst en PFZW. Twijfelt u of u met de juiste overeenkomst werkt of wilt u advies over de nieuwe wet toegespitst op uw organisatie? PFZW HR Advies helpt u hier graag bij. Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact met ons op.