Controle pensioengegevens 2015 van start

​Deze maand starten wij met het controleren van de gegevens die u over 2015 heeft aangeleverd. Zo checken we of u de juiste premie betaald heeft. En of uw medewerkers in de toekomst het juiste pensioen krijgen.  

U betaalt elke maand voor uzelf en uw medewerkers pensioenpremie aan PFZW. De hoogte van die premie baseren wij op gegevens die wij van u krijgen, zoals het salaris en de parttimefactor. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Alleen dan krijgt u namelijk de juiste factuur en krijgen uw medewerkers straks het pensioen waar ze recht op hebben.

Zijn er verschillen in uw gegevens?

 

Eens per jaar controleren wij of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Deze controle vindt vanaf juni plaats. Als we bij u geen verschillen ontdekken, dan krijgt u (of uw administratiekantoor) van ons per brief bericht dat de controle is afgerond. 
 

U krijgt bericht van ons

Ontdekken we één of twee verschillen, dan bellen we u om deze telefonisch te bespreken en recht te zetten. Ontdekken we meer dan twee verschillen, dan publiceren we deze in Onlinedesk. Ook sturen we u een bericht (per e-mail of brief) met de vraag om verschillen zo snel mogelijk te corrigeren. Als u de correcties doorvoert en de controle door ons daarna is afgerond, dan laten we u dit schriftelijk weten.  

Het is belangrijk dat u verschillen snel corrigeert. Dan is uw pensioenadministratie weer op orde en krijgt uw medewerker straks het juiste pensioen.