De overgang naar de UPA voor administratiekantoren

Op 1 januari 2017 stapt PFZW over op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Dit betekent dat uw klanten die zijn aangesloten bij PFZW, vanaf dit moment gebruikmaken van de UPA.  

Voordelen

De UPA biedt tal van voordelen – voor u en uw klanten. Zo is er een kleinere kans op fouten en heeft u minder administratieve lasten door de automatische uitwisseling van de salarisadministratie tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenfondsen. 

Juiste inrichting salarispakket 

Het is van belang te zorgen voor een juiste inrichting van de pensioengevende salariscomponenten in uw salarispakket, zodat de juiste gegevens bij PFZW worden aangeleverd. De koppeling met de nieuwe UPA software van uw software leverancier zorgt voor opgaaf van deze gegevens aan PFZW.

Vraag om een machtiging

Wanneer u een pensioenaangifte voor een klant van PFZW verzorgt, moeten wij een machtiging hebben waarop uw klant aangeeft u toestemming hiervoor te geven. Uw klant regelt dit heel eenvoudig door een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar relatiebeheer@pfzw.nl. Controleer bij uw klant of u gemachtigd bent. Bent u al gemachtigd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.

Introductievideo's

Om meer te weten te komen over de introductie van de UPA, kunt u de video's van het seminar over de UPA bekijken.

Bekijk de video's van het seminar