Nieuwe regels rondom vervroegd ouderdomspensioen

Het was voor medewerkers mogelijk om vanaf 60-jarige leeftijd vervroegd met pensioen te gaan en daarnaast even veel te blijven werken. Dit gaat veranderen.

 

In de PFZW-regeling is de minimale leeftijd van het ouderdomspensioen al vanaf 1 januari 2014 opgeschoven naar vijf jaar voor de AOW-leeftijd. Alleen werknemers geboren voor 1965 vallen nog onder een zogenaamde overgangsmaatregel en kunnen nog vanaf 55-jarige leeftijd hun ouderdomspensioen laten ingaan. De gewijzigde belastingregels hebben alleen invloed op deze groep werknemers.

   

Zo gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de Belastingdienst, waardoor medewerkers pas vanaf vijf jaar voor hun AOW-leeftijd vervroegd pensioen mogen opnemen als zij hiernaast willen blijven werken. Zijn er medewerkers die toch eerder dan vijf jaar voor AOW met pensioen willen gaan? Dat is alleen mogelijk over het gedeelte dat deze medewerkers stoppen met werken. Dit kan op zijn vroegst vanaf 55-jarige leeftijd. Als medewerkers willen blijven werken, mogen ze alleen pensioen opnemen over de uren die ze minder werken.    

Verplichte intentieverklaring 

Komt een medewerker in aanmerking om eerder dan vijf jaar voor AOW met pensioen te gaan en maakt de medewerker hier gebruik van? Dan moet deze medewerker een intentieverklaring van ons ondertekenen en opsturen. Hiermee verklaart de medewerker dat hij voor het gedeelte dat hij pensioen opneemt, stopt met werken en niet meer uren gaat werken in de toekomst.  

Mogelijke verschuiving AOW-datum  

De overheid stelt de definitieve AOW-leeftijd vijf jaar van tevoren vast. Gaat de medewerker meer dan vijf jaar voor AOW met pensioen, dan is er een kans dat de AOW-leeftijd in de tussentijd nog verder omhoog gaat. Wanneer de AOW-datum opschuift, kan het zijn dat die betreffende medewerker geen of een lager inkomen heeft tussen de oude en nieuwe AOW-datum. 

Een lager bedrag per maand 

Belangrijk voor medewerkers om rekening mee te houden, is dat hoe meer pensioen de medewerker voor de AOW-leeftijd opneemt, hoe minder pensioen de medewerker ontvangt vanaf de AOW-leeftijd. Dit komt doordat het pensioen over een langere periode ontvangen wordt. 

Flexpensioen 

Medewerkers die tussen 1999 en 2006 pensioen opbouwden bij PFZW, hebben ook Flexpensioen opgebouwd. Deze medewerkers krijgen een half jaar voor hun 60e de mogelijkheid om dit Flexpensioen toe te voegen aan hun ouderdomspensioen.