Wat moet u doen voor de overgang naar de UPA?

​Op 1 januari 2017 stapt PFZW over op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Dit betekent dat alle werkgevers die zijn aangesloten bij PFZW, vanaf dit moment overgaan op de UPA.    

De UPA biedt tal van voordelen voor u en uw klanten. Zo is er een kleinere kans op fouten en heeft u minder administratieve lasten. Dit komt door de automatische uitwisseling van de salarisadministratie tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenfondsen. Ook krijgt u met de UPA een betrouwbaarder beeld van uw financiële positie, dankzij een maandelijkse in plaats van een jaarlijkse check op verschillen. Het voordeel voor werknemers is dat hun jaarlijkse pensioenoverzicht automatisch compleet is bijgewerkt tot het einde van het jaar.  

Jaarwerk 

Omdat we pas vanaf 2017 gegevens voor de pensioenopbouw maandelijks ontvangen, moet het jaarwerk van 2016 nog wel op de oude manier worden ingediend. Het jaarwerk over 2016 dient u uiterlijk 1 maart 2017 aan te leveren. In 2017 is alles geautomatiseerd door de UPA, waardoor er in januari 2018 geen jaarwerk meer nodig is.

Juiste inrichting salarispakket 

Het is van belang te zorgen voor een juiste inrichting van de pensioengevende salariscomponenten in uw salarispakket, zodat de juiste gegevens bij PFZW worden aangeleverd. De koppeling met de nieuwe UPA software van uw software leverancier zorgt voor opgaaf van deze gegevens aan PFZW. In onderstaand overzicht kunt u de planning van uw softwareleverancier terugvinden.

Machtig uw administratiekantoor  

Zorg ervoor dat u uw administratiekantoor een machtiging geeft voor het verzorgen van uw pensioenadministratie. Zonder deze machtiging mag uw administratiekantoor uw (pensioen)administratie niet verzorgen. U regelt dit heel eenvoudig door een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te mailen naar relatiebeheer@pfzw.nl. Heeft u uw administratiekantoor al gemachtigd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen.