Het vermogen om de wereld beter te maken

Eind augustus laten we jongere medewerkers in zorg en welzijn kennismaken met PFZW door een opvallende campagne. We laten zien hoe zij dagelijks een bijdrage leveren aan een betere wereld om zo in contact te komen met deze moeilijk bereikbare doelgroep. 


Op 24 augustus start PFZW een campagne op TV en in online media om jonge deelnemers te bereiken. Een groep die nauwelijks bezig is met hun oude dag en die we dan ook niet of nauwelijks bereiken met onze reguliere communicatie. Ze weten dan ook niet wie hun pensioenfonds is en er is nauwelijks tot geen contact met hen.

PFZW wil hierin graag verandering brengen. Want als medewerkers hun pensioenfonds kennen en vertrouwen hebben in wat ze doen en waar ze voor staan, dan staan ze eerder open voor informatie en kunnen ze bewuster worden van hun pensioen. En dat is nodig in deze tijden omdat een goed pensioen niet vanzelfsprekend is. 

Duurzaam beleggen voor een betere wereld    

Om onze boodschap effectief over te brengen, staat in de campagne een film centraal die we samen met werkgevers en werknemers in de sector hebben ontwikkeld. In de film gaan we naast de belevingswereld van onze deelnemers staan. En vertellen we wat we doen en waarom we dat doen. Dat we meer doen, dan alleen zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen.

Waar medewerkers in zorg en welzijn dagelijks werken aan een betere wereld, zet hun pensioenfonds het gezamenlijk vermogen in om de wereld beter te maken. Want we vinden dat een goed pensioen meer waard is in een leefbare wereld.

Daarom beleggen we duurzaam met zorg voor mens, maatschappij en milieu. En we weten dat jongere deelnemers dit nu wel belangrijk en nu relevant vinden. Naast de film is er ook een digitaal platform waar deelnemers achtergrondinformatie vinden én mee kunnen praten.    

Meer informatie  

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u terecht bij uw accountmanager.