Vijf belangrijke zaken voor de UPA

​Op 1 januari 2017 stappen alle werkgevers aangesloten bij PFZW over op de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Hiervoor moet u rekening houden met vijf verschillende zaken.

1. Juiste inrichting salarispakket 

Het is van belang te zorgen voor een juiste inrichting van de pensioengevende salariscomponenten in uw salarispakket, zodat de juiste gegevens bij PFZW worden aangeleverd. De koppeling met de nieuwe UPA software van uw softwareleverancier zorgt voor opgaaf van deze gegevens aan PFZW. In onderstaand overzicht kunt u de planning van uw softwareleverancier terugvinden.   
 

2. Juiste loonheffingsnummer 

Het is belangrijk om te controleren of het juiste loonheffingsnummer bij ons is ingevoerd. Dit kunt u controleren in MijnOrganisatie. Heeft u meerdere organisaties in de sector zorg en welzijn? Dan moet elke organisatie een eigen loonheffingsnummer hebben.

Log in op MijnOrganisatie

3. Machtig uw administratiekantoor 

Zorg ervoor dat uw administratiekantoor namens u gemachtigd is voor het verzorgen van uw pensioenadministratie. Het is belangrijk dat we voor elke organisatie die de administratie heeft uitbesteed aan een administratiekantoor, een machtigingsformulier hebben. Zonder deze machtiging mag uw administratiekantoor uw (pensioen)administratie niet verzorgen.

 

4. Jaarwerk  

Het jaarwerk van 2016 dient u nog op de oude manier in. Doe dit vóór 1 maart 2017. Omdat we pas vanaf 2017 gegevens voor de pensioenopbouw maandelijks ontvangen, moet het jaarwerk van 2016 nog wel op de oude manier worden ingediend. In 2017 is alles geautomatiseerd door de UPA, waardoor er in 2018 geen jaarwerk over 2017 meer nodig is.  

5. Hogere maandfacturen 

 

Vanaf februari 2017 ontvangt u een maandelijks hogere factuur. Niet omdat de premies verhoogd worden, maar omdat de correctiefactuur vervalt en de onregelmatigheidstoeslag en extra gewerkte uren vanuit de loonadministratie direct meegenomen gaan worden. Dit zorgt voor een betere spreiding en actueler overzicht van uw financiën.

Ook interessant voor u: