Eerder stoppen met werken

Verwijs uw medewerkers naar wat hij moet doen

​Wil uw werknemer eerder stoppen met werken? Dat heeft gevolgen voor zijn of haar pensioen. Hij heeft verschillende mogelijkheden om met pensioen te starten.

Eerder stoppen met werken

Gaat uw werknemer 5 jaar of minder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd minder werken? Dan mag hij zelf bepalen hoe hij inkomen uit arbeid en pensioen combineert. Hij heeft de keuze voor opname van het volledige pensioen of een lager bedrag.

Uw werknemer kan bijvoorbeeld volledig blijven werken en zijn volledige vervroegde ouderdomspensioen opnemen. Hij kan er ook voor kiezen om minder pensioen op te nemen.

De pensioenopbouw van uw medewerker

Voor medewerkers hebben wij een vragenlijst over met pensioen gaan. We stellen daar vragen over leeftijd en pensioen. Vanuit de antwoorden krijgt uw medewerker passende informatie.

Soms komt uw medewerker in de pensioenplanner terecht. In de pensioenplanner ziet hij zijn of haar pensioenopbouw. Ook kan uw medewerker de hoogte variëren van het ouderdomspensioen voor de AOW-leeftijd. En hij kan de effecten daarvan direct zien. De pensioenplanner is er om alle pensioenmogelijkheden door te rekenen.

Wat doet uw medewerker als hij met pensioen gaat?