Strategische personeelsplanning bij Amarant

een voorbeeld van het gebruik van het Scenariomodel

Zorgorganisatie Amarant richt zich op mensen met een beperking. Zij stonden voor de uitdaging om de organisatie opnieuw in te richten op de vraag van meer zorg op maat. Dit resulteerde in een nieuwe organisatie-inrichting die aansluit op al haar verschillende groepen cliënten.

Personeelsplanning vernieuwen

De gehandicaptenzorg verandert. Er is sprake van krimp, er worden nieuwe eisen gesteld aan zorgverlening en de vraag naar complexe zorg neemt toe. Amarant stelde een nieuwe strategie op om op deze veranderingen in te spelen en wilde die vervolgens vertalen naar  een strategische personeelsplanning. Amarant klopte opnieuw aan bij PFZW HR Advies om haar te begeleiden bij dit proces.

Gebruik van het Scenariomodel

Samen met Amarant heeft PFZW HR advies de interne en externe ontwikkelingen in kaart gebracht en geanalyseerd. Met het PFZW Scenariomodel is er een analyse gemaakt van de huidige personele bezetting. Hierbij is intensief samengewerkt met verschillende lagen in de organisatie.

Andere zorg, anders werken: hoe dan?

 

Vanuit daar is een vertaalslag gemaakt naar de gewenste formatie en functiemix. Ook zijn concrete aanbevelingen voor het personeelsbeleid vastgelegd. Zo heeft Amarant samen met PFZW HR Advies de basis gelegd voor adequaat personeelsbeleid voor de komende jaren.

De insteek voor de personeelsplanning bleek o.a. een aanpassing van de functiemix. De functiemix houdt nu rekening met een veranderende en meer complexe vraag naar gehandicaptenzorg. De juiste financiële balans speelde een grote rol. Deze balans houdt rekening met bezuinigingsdoelstellingen en de tariefontwikkelingen in de markt.

Irene van Haren, manager HRM van Amarant, over het proces:

“Door dit Strategische Personeelsplanning traject geven we als managementteam en HR gezamenlijk richting aan welke formatie en functiemix we nu en in de toekomst nodig hebben om onze strategie te realiseren. Heel waardevol, zowel het proces wat we met Bram de Gier van PFZW hierin hebben doorlopen hebben als de uitkomsten." 

Benieuwd? Neem contact op voor advies uw HR-adviseur

Benieuwd wat het scenariomodel uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met een van onze HR-adviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek.