Aanlevering gegevens medisch specialisten

Heeft u de pensioenafdracht al aangepast?

De pensioenopbouw van medisch specialisten is gewijzigd. Daardoor is de pensioenafdracht van werkgevers verhoogd.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u als werkgever dat u deze correcties in uw administratie verwerkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Als u deze correcties tijdig en juist verwerkt, sluit onze nota aan bij uw administratie. Deze gecorrigeerde gegevens zijn dan ook voor werknemers zichtbaar in MijnPFZW.

Het niet tijdig en juist aanpassen van deze gegevens kan leiden tot correcties achteraf. Ook kan dit leiden tot een onjuiste pensioenopbouw van uw medewerkers.

Wat is er precies veranderd in de berekening?

Medisch specialisten met een deeltijd dienstverband bouwen meer pensioen op. Met ingang van 1 januari 2016 tellen alle gewerkte uren tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten mee voor pensioenopbouw. Voortaan nemen wij de intensiteitstoeslag mee in de deeltijdfactor. Voorheen namen we die mee in de ORT.

Lees wat er precies veranderd is

Wat moet u als werkgever doen?

Als werkgever verwerkt u deze nieuwe berekening in uw pensioenadministratie. U leest in onze handleiding Aanlevering gegevens in hoofdstuk 4.7 precies hoe u dat doet. Verwerkt u deze correcties met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in uw administratie. Dit kan via uw salarispakket (geautomatiseerde gegevensaanlevering) of via MijnOrganisatie.

Handleiding aanlevering gegevens

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de Werkgeversdesk.