Uitvoeringsreglement PFZW aangepast

Wat verandert er voor u?

In ons uitvoeringsreglement staat beschreven wat de rechten en plichten zijn van PFZW en de aangesloten werkgevers. Het uitvoeringsreglement is op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd. Hieronder ziet u om welke wijzigingen het gaat.

Werkgever informeert werknemer

De werkgever is wettelijk verplicht zijn werknemers vooraf te informeren dat hij hun gegevens doorgeeft aan PFZW. Deze verplichting is nu ook opgenomen in het uitvoeringsreglement. Als hij zijn werknemers daarover niet goed informeert, komen eventuele claims voor rekening van de werkgever. Ook als de claim bij PFZW zou zijn ingediend.

Aanvullende gegevens over afgesloten jaren

Een andere wijziging betreft het doorgeven van aanvullende gegevens of informatie over jaren die al afgesloten zijn. Denk daarbij ook aan gegevens zoals de ORT, aantal gewerkte uren enzovoort. In het uitvoeringsreglement is nu opgenomen dat PFZW dit niet zonder meer in behandeling hoeft te nemen. Daarnaast mag PFZW kosten hiervoor in rekening brengen. Verder mag PFZW de (ex-)werknemers over wijzigingen informeren. Het verwerken van aanvullende informatie of gegevens kan namelijk gevolgen hebben voor hun pensioen.

Te veel betaalde premie

Soms gebeurt het dat een werkgever ten onrechte te veel premie betaalt. In dat geval kan de werkgever terugvragen wat te veel is betaald. Dit moet nu binnen vijf jaar na het jaar waarin hij te veel premie heeft betaald. Deze termijn was tien jaar.

Meer weten?

Bekijk het volledige uitvoeringsreglement