Wijziging van de pensioenregeling

Welke wijzigingen worden per 1 januari 2017 ingevoerd?

Indexeren: van loon- naar prijsontwikkeling

Bij het aanpassen van de pensioenen keken we tot 1 januari 2017 naar de ontwikkeling van de lonen. Vanaf dit jaar kijken we in plaats daarvan naar de ontwikkeling van de prijzen. Op zijn vroegst per 1 januari 2018 zal er eventueel voor het eerst worden geïndexeerd met de prijsontwikkeling over 2017. De indexering blijft wel, net als nu, voorwaardelijk.  Door de huidige financiële situatie is indexatie de komende jaren niet erg waarschijnlijk.

Niet meer ‘shoppen’ met netto-ouderdomspensioen

Deelnemers aan de Regeling netto-ouderdomspensioen kunnen nu met het bij het fonds opgebouwde kapitaal bij een andere pensioenverzekeraar een netto-ouderdomspensioen aankopen (‘shoppen’). In de loop van 2016 bleek echter dat shoppen toch niet is toegestaan. De shopmogelijkheid is daarom uit de regeling gehaald.

Pensioenvergelijker

Met de pensioenvergelijker is het mogelijk snel en eenvoudig na te gaan welke verschillen er zijn tussen pensioenregelingen. Bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. Nieuwe deelnemers krijgen de pensioenvergelijker net als de Pensioen 1-2-3 binnen drie maanden na het begin van de deelneming.

Doorwerken niet meer verplicht bij uitstel ouderdomspensioen

Wie zijn pensioen na de AOW-leeftijd in wil laten gaan, hoeft niet meer per se langer door te werken (‘doorwerkvereiste’). Door eenvoudigere belastingregels is dit per 1 januari 2017 veranderd.