Zijn nabetalingen onregelmatigheidstoeslag pensioengevend?

Alles voor u op een rijtje

Financiële vergoeding en ORT over verlof in het verleden

Een werknemer kan een schikking of vaststellingsovereenkomst ondertekenen, waarbij een (eenmalige) financiële vergoeding wordt overeengekomen die samenhangt met het voorkomen van geschillen over het mogelijke recht op nabetaling van ORT over het verleden. Deze eenmalige vergoeding is niet pensioengevend. Dit is namelijk geen ORT in de zin van het pensioenreglement. In de CAO-Z(ziekenhuizen), CAO-GZ(gehandicaptenzorg) en CAO-GGZ is de financiële vergoeding over het verleden geregeld via een collectieve vaststellingsovereenkomst. In de CAO VVT is dit via een individuele vaststellingsovereenkomst geregeld.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als op grond van een (collectieve) vaststellingsovereenkomst een eenmalige financiële vergoeding wordt uitgekeerd dan is dit niet pensioengevend. Omdat dit component niet pensioengevend is, geeft deze u dus niet op aan PFZW. Hieronder is per CAO aangegeven of de financiële vergoeding die samenhangt met het voorkomen van geschillen over het mogelijke recht op nabetaling wel of niet pensioengevend is. 

  • Voor de CAO GHZ geldt de vaststellingsovereenkomst over de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Vanaf 1 januari 2016 wordt de ORT over de verlofuren weer als pensioengevend aangemerkt.
  • Voor CAO-Z geldt dat de vaststellingsovereenkomst geldt over de jaren 2012, 2013 en 2014. Vanaf 1 januari 2015 wordt de ORT over verlofuren weer als pensioengevend aangemerkt.
  • Voor de CAO GGZ geldt dat er een schikking is getroffen over de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 juli 2015 en dat de ORT als eenmalig bedrag in 3 achtereenvolgende jaren wordt uitgekeerd (oktober 2017, oktober 2018 en maart 2019). Daarnaast blijft gelden dat vanaf 1 juli 2015 ORT betalingen over zowel de wettelijke als de bovenwettelijke verlofuren altijd onderdeel uit maken van de pensioenopbouw. U geeft deze betalingen ORT altijd op aan PFZW.
  • Voor de CAO VVT geldt een schikking. Het bedrag ter compensatie van de mogelijk gemiste ORT over het wettelijk verlof wordt door de werkgever in 3 gelijke delen in de maanden februari van de jaren 2017, 2018 en 2019 uitbetaald. Een werkgever mag er voor kiezen om deze bedragen eerder uit te betalen tenzij de werknemer anders wil. De reguliere betalingen ORT over zowel de wettelijke als de bovenwettelijke verlofuren maken vanaf 1 januari 2017 altijd onderdeel uit van de pensioenopbouw. U geeft deze betalingen ORT altijd op aan PFZW.
 
NB: Als werknemers niet akkoord gaan en alsnog ORT vragen en dat krijgen dan is dat bedrag in dat individuele geval wel ORT en dus pensioengevend.