'Vergeten pensioenen' ook bij PFZW

​Deze week is het onderwerp ‘vergeten pensioenen’ veel in het nieuws. Dit zijn pensioenen die ooit zijn opgebouwd, maar niet kunnen worden uitbetaald omdat de personen om wie het gaat niet te vinden zijn. Hoe zit dit precies bij PFZW? 

De meeste mensen krijgen gewoon netjes op tijd hun pensioen uitbetaald waar ze recht op hebben. Maar er blijft altijd een groep over van wie PFZW geen gegevens heeft. Bijvoorbeeld mensen zonder vast adres, of wonend in het buitenland. Om hoeveel geld gaat het bij PFZW? In totaal om circa € 13 miljoen. Dit bedrag is ontstaan sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1969.

Opsporen

PFZW probeert deelnemers altijd op te sporen. Dat gaat steeds beter omdat door digitalisering mensen makkelijker te vinden zijn. Zo is er in 2016 een actie uitgevoerd samen met de Pensioenfederatie en Belastingdienst. Hierdoor zijn bijna 3.500 deelnemers gevonden. We blijven hiermee doorgaan, want het pensioen blijft gereserveerd voor de deelnemer die het toekomt. Wie zelf recht meent te hebben op een pensioen bij PFZW kan zich altijd melden. Dat geldt ook voor de weduwe of weduwnaar die recht heeft op partnerpensioen of kinderen die recht hebben op wezenpensioen: ook die rechten blijven gewoon altijd op te vragen. 

Wat kunt u doen?

Wanneer uw medewerkers vragen hebben over hoe PFZW omgaat met vergeten pensioenen, kunt u ze gerust wijzen op dit artikel. Uw medewerkers kunnen op mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht zien van de opgebouwde pensioenrechten. Deze site is van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Bent u benieuwd wat het Algemeen Dagblad schreef over de vergeten pensioenen?

Bekijk het artikel over vergeten pensioenen van het Algemeen Dagblad