Pensioenpremie 2018 bekend

De ouderdomspensioenpremie blijft gelijk

Het bestuur heeft op 9 november besloten om de pensioenpremie voor 2018 op hetzelfde niveau te houden als in 2017: 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw.

Door een stijging van het aantal arbeidsongeschikten in onze sector stijgt de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen van 0,5 naar 0,7%.

Waarom is deze keuze gemaakt?

Wij informeerden u eerder al over de verhoging van de pensioenrekenleeftijd (of pensioenrichtleeftijd)per 1 januari 2018 van 67 naar 68. Doordat het opbouwpercentage en manier van vaststellen van de franchise gelijk blijven, daalt de nieuwe pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 per saldo een klein beetje. De pensioenuitkering gaat namelijk rekenkundig een jaar later in. Dat zou ruimte geven voor een kleine premieverlaging. Gezien de huidige financiële positie heeft het bestuur echter besloten om deze premieruimte voor herstel te gebruiken.

Uw werknemers ontvangen volgende week een nieuwsbrief waarin de premie voor 2018 gecommuniceerd wordt.

Ook interessant voor u:

Verschil AOW-leefijd, pensioenleeftijd en pensioenrekenleeftijd

Nieuwsbericht verhoging pensioenrekenleeftijd