Verschil tussen actuele- en beleidsdekkingsgraad

Hoe zit het nou precies?

​Op 16 oktober 2017 publiceerden wij ons kwartaalbericht. Hierin stond dat de actuele dekkingsgraad de symbolische grens van 100% had doorbroken. Helaas is waardeoverdracht nog steeds niet mogelijk.

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen van het pensioenfonds aan de ene kant en alle toegezegde toekomstig uit te betalen pensioenen (de verplichtingen) aan de andere kant. 

Vereiste dekkingsgraad

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een reserve aan te houden. Die reserve is bedoeld om tegenvallers en moeilijke economische omstandigheden op te kunnen vangen. PFZW moet minimaal een dekkingsgraad van 104,2% hebben. Het is niet toegestaan om daar langer dan 5 jaar onder te zitten. Als dat toch gebeurt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen.

PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Vanaf een gemiddelde dekkingsgraad van 110% over de laatste twaalf maanden mag PFZW de pensioenen gedeeltelijk laten groeien en is waardeoverdracht pas mogelijk. Dit is momenteel nog niet het geval.

Twee soorten dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks gepubliceerd. Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.  Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren).

Bekijk al onze dekkingsgraden uit het verleden