Aanleveren volgens UPA voor administratiekantoren

Waar op letten bij bijzondere situaties?

​Sinds 1 januari 2017 bent u bij PFZW overgestapt op aanleveren volgens de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Wij danken u hartelijk voor uw inzet in 2017, het overgangsjaar van de UPA, een jaar waarin we allemaal moesten wennen aan deze nieuwe manier van aanleveren. 

 

Om het voor u makkelijker en inzichtelijker te maken hoe u in bepaalde situaties toch correct aanlevert, hebben wij een overzicht voor u samengesteld. Hier leest u over een aantal bijzondere situaties, de uitleg hoe u aanlevert in deze situaties en waar u op moet letten.

Bekijk het overzicht ‘Aanleveren volgens de UPA bij bijzondere situaties’

Het belang van tijdig en correct aanleveren 

Het is van groot belang, voor u, voor uw klant én voor de medewerkers van uw klant, dat u alle gegevens tijdig en correct aanlevert. Uw inzet is belangrijk voor de juiste berekening van de pensioenpremie en pensioenuitkering. Als u op tijd en correct gegevens volgens de UPA-standaarden aanlevert, kunnen de medewerkers van uw klant beschikken over een correct en actueel pensioenoverzicht (UPO). Tegelijkertijd voldoet u daarmee aan de plicht om tijdig en correct aan te leveren, en kan PFZW de aangeleverde gegevens juist en op tijd registreren. 

Grote gevolgen bij niet tijdig of niet correct aanleveren

Krijgt een medewerker bijvoorbeeld te maken met ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of ouderdomspensioen? Dan heeft het niet tijdig of niet correct aanleveren van gegevens grote gevolgen voor de berekening van de pensioenpremie en pensioenuitkering. Maar ook als een medewerker ontslag krijgt of neemt, of als uw klant een stagiair, vakantiekracht of DGA in dienst neemt of heeft. In sommige situaties loopt een medewerker zelfs het risico dat hij (een deel van) de pensioenuitkering moet terugbetalen. Dat willen we graag helpen voorkomen. 

Vragen over de UPA? 

Kijk eerst op pfzw.nl/upavragen. Staat uw vraag er niet bij? Zoek dan in de UPA handleiding.

Naar de UPA handleiding

 
​​​​​