Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Dit heeft PFZW voor uw medewerkers geregeld

​De toch al hoge werkdruk in de zorg en welzijn neemt toe en daarmee stijgt het risico op langdurig ziekteverzuim. Langdurig ziek of arbeidsongeschiktheid hebben vaak flinke financiële g​evolgen. Wat heeft PFZW voor uw medewerkers geregeld? En wat kunt u als werkgever doen?

Financiële gevolgen door arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste twee jaar ziekte betaalt u uw medewerker maximaal 170% van het laatstverdiende salaris. Uw medewerker gaat er dus in inkomen op achteruit en bouwt daardoor minder pensioen op. Als uw medewerker na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, heeft dit ook invloed op het inkomen en gevolgen voor de pensioenopbouw. PFZW heeft hiervoor een aantal zaken geregeld. 

1. Premievrije pensioenopbouw

U betaalt geen salaris voor het deel waarvoor uw medewerker arbeidsongeschikt is. U en uw medewerker betalen over dat deel ook geen pensioenpremie. Dat doet PFZW. Dit wordt ook wel premievrije pensioenopbouw genoemd. Over het gedeelte dat uw medewerker blijft werken, betaalt u salaris en blijft uw medewerker pensioen opbouwen.

2. Arbeidsongeschiktheidspensioen

Is uw medewerker volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En heeft hij of zij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV? Dan kan uw medewerker ook recht hebben op een aanvulling van PFZW. Dit wordt het arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd.

Wilt u weten hoe u uw medewerker het beste kan informeren? Aan de hand van een aantal vragen weet u wat er geregeld is.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel arbeidsongeschiktheid soms onvermijdelijk is, is voorkomen beter dan genezen. Hoe kan u uw oudere medewerkers adviseren in de laatste fase van hun loopbaan? De pensioenregeling van PFZW biedt hiervoor een aantal mogelijkheden.

Eerder stoppen met werken of afbouwen 

  Binnen de pensioenregeling van PFZW is het mogelijk om eerder te stoppen of minder te gaan werken. Zo kunnen uw medewerkers:

  • hun pensioen eerder laten ingaan
  • minder werken en gedeeltelijk pensioen opnemen
  • kiezen voor vrijwillige voorzetting bij minder werken


  Kijk samen of laat uw medewerker kijken wat de mogelijkheden zijn door gebruik te maken van de pensioenplanner.

   

  8 mei 2018​