De AVG van kracht

Ook voor u als werkgever

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Doel is om de privacy van onder andere uw werknemers beter te beschermen, door hun persoonsgegevens goed te beveiligen en ervoor te zorgen dat er niet te veel persoonsgegevens worden verwerkt. Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te informeren over het gebruik van persoonsgegevens door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Hoe zit dat precies?

Werknemers inlichten

Volgens het uitvoeringsreglement bent u verplicht om uw werknemers vooraf te informeren over het gebruik van hun persoonsgegevens die u doorgeeft aan PFZW. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe medewerker? Dan moet u voordat u uw medewerker bij ons aanmeldt, hem of haar informeren over de gegevens die u bij PFZW aanlevert. Het gaat dus om alle gegevens en informatie die wij nodig hebben voor de juiste uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst, het uitvoeringsreglement en de pensioenregeling.

Informatieverplichting gaat verder

De informatieverplichting onder de AVG gaat verder dan onder de vorige privacywetgeving en er staan hogere sancties op het niet nakomen van de verplichting. We willen u daarom nogmaals wijzen op het belang om uw werknemers adequaat te informeren. Voordat u alle gegevens en informatie verstrekt aan PFZW moet u dus uw werknemers informeren over de gegevensverstrekking en over het doel daarvan.

Om invulling te geven aan deze informatieverplichting kunt u uw werknemers verwijzen naar het privacy statement van PFZW.

Bekijk hier het privacy statement Pensioenfonds Zorg en Welzijn​

  5 juni 2018​​​​