De Wet WIEG: wat verandert er aan het geboorteverlof?

Geboorteverlof en pensioenopbouw

​Op 13 november 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De wet regelt onder andere een langer geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof voor de partner.

Het langere geboorteverlof wijzigt niets aan de pensioenopbouw. Het aanvullend geboorteverlof heeft wel gevolgen voor de pensioenopbouw. We bespreken in het kort het gevolg van de wet voor u en uw medewerkers.

Langer geboorteverlof

Voorheen kregen partners na de geboorte van een kind twee dagen kraamverlof (geboorteverlof) doorbetaald. Dat geboorteverlof is vanaf 1 januari 2019 uitgebreid naar vijf dagen bij een fulltime baan. Tijdens het geboorteverlof moet u het loon doorbetalen. Voor de pensioenopbouw wijzigt er niets. Uw medewerker kan het geboorteverlof meteen opnemen, maar kan dit verlof ook binnen de eerste vier weken na de bevalling spreiden.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 wordt er een aanvullend geboorteverlof geïntroduceerd. In het eerste half jaar na de geboorte van het kind kan uw medewerker maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald en er is geen pensioenopbouw over de verlof-uren. Wel heeft uw medewerker gedurende dit verlof recht op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het loon.

Voor de periode van aanvullend geboorteverlof kan uw medewerker de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Uw medewerker moet binnen negen maanden na ingang van het verlof een vrijwillige voortzetting​ bij ons aanvragen.

Samenvattend

Uw medewerker krijgt de volgende verlofrechten na de geboorte van een kind:

  • maximaal één werkweek geboorteverlof met loondoorbetaling, op te nemen binnen vier weken na de geboorte;
  • vijf werkweken aanvullend geboorteverlof met uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het (maximum) loon, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte.

Wij hebben geen gegevens van u nodig

Bij betaald verlof verandert er contractueel gezien niets aan het aantal uur dat uw medewerker bij u in dienst is. De pensioenopbouw van uw medewerker loopt gewoon door.

​​​Als uw medewerkster met zwangerschapsverlof gaat, keert UWV een zwangerschapsuitkering uit als u deze aanvraagt. U ontvangt van UWV de uitkering en u betaalt tijdens het verlof het loon door.

Lees hier meer over de zwangerschapsuitkering

24 januari 2019​​​