Partnerpensioen bij een nul-urencontract

Waar heeft uw oproepkracht recht op?

Heeft u medewerkers in dienst met een nul-urencontract? Ook deze groep bouwt pensioen op bij PFZW. Bij overlijden heeft de partner van uw oproepkracht mogelijk recht op partnerpensioen.

Opbouw partnerpensioen

Het partnerpensioen bestaat voor vijftig procent uit een opbouwdeel en voor vijftig procent uit een risicodeel. Is iemand geen actieve deelnemer meer, bijvoorbeeld wanneer uw medewerker de zorg- en welzijnssector verlaat, dan vervallen het risicodeel en de fictieve pensioenjaren.

Fictieve pensioenjaren

Het partnerpensioen bedraagt in totaal 1,25% van de pensioengrondslag (per jaar). Overlijdt uw medewerker, dan gaan we er in principe van uit dat uw medewerker tot zijn of haar pensioenleeftijd pensioen bij ons zou opbouwen.

Dit noemen we ‘fictieve pensioenjaren’. Er hangt wel een aantal voorwaarden aan het recht op fictieve pensioenjaren.

 
  • Nul-urencontracten en fictieve pensioenjaren
    Bij een nul-urencontract gaan we ervan uit dat er sprake is van een oproepkracht. Om in aanmerking te komen voor de fictieve pensioenjaren, moet een oproepkracht in de maand van overlijden gewerkt hebben. Is dit niet het geval, dan is er in principe geen recht op fictieve pensioenjaren. Uiteraard bekijken we ieder geval uitzonderlijk.
 
  • Bepalen van de pensioengrondslag
    Vervolgens bepalen we met welke pensioengrondslag we rekenen. We houden hierbij rekening met onder andere het gemiddelde fulltime salaris (per 1 januari van dat jaar tot het moment van overlijden). Dan berekenen we de deeltijdfactor en ten slotte bepalen we het recht op de fictieve pensioenjaren.