Verzoek tot wijziging verplichtstelling sport

Brief aan het Ministerie van SZW

​De partijen die verantwoordelijk zijn voor de CAO Sport​ hebben opnieuw omschreven welke functies wel en niet verplicht pensioen opbouwen. Daarom heeft PFZW heeft namens deze partijen het verzoek ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om per 1 januari 2018 de bepaalde functies uit te sluiten van verplichte pensioenopbouw.

Medewerkers die volgens hun arbeidsovereenkomst een van de volgende functies uitoefenen, bouwen hierdoor in de toekomst niet meer verplicht pensioen op bij PFZW:

  • medewerkers die als arbiter of docent in dienst zijn van een werkgever in de sport
  • sporters in dienst van een aangesloten sportorganisatie
  • KNVB (assistent-)bondscoach van het Nederlands A-elftal en Jong Oranje
  • sporttechnisch kader in dienst van een provinciaal sportservicebureau dat bij een lokale vereniging werkt (was al een uitzondering)

Wijziging gaat in per 1 januari 2018

Het ministerie is inmiddels akkoord gegaan met het verzoek. Dit heeft gevolgen voor uw medewerkers, werkzaam in een van deze functies. Vanaf het moment dat hun dienstverband op of na 1 januari 2018 afloopt, bouwen zij geen pensioen meer op via PFZW. Dit geldt ook als een contract wordt verlengd of als een medewerker een nieuw contract krijgt met ingang of vanaf 1 januari.  

Bekijk het verzoek en de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant.

Verzoek SZW vrijstelling sport

Op 25 juli 2017 is het verzoek tot wijziging in de Staatscourant bekendgemaakt:

Staatscourant: verzoek tot wijziging verplichtstelling

Op 1 september 2017 is de wijziging in de Staatscourant bekendgemaakt:

Staatscourant: bekendmaking wijziging verplichtstelling