Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over PFZW. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop u behandeld bent. Geef uw klacht dan door aan PFZW.

Uw klacht is voor ons belangrijk omdat het ons helpt om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

Wat zet u in uw klacht?

Geef aan waarover u een klacht heeft. Wees hierin zo concreet mogelijk. Bent u het niet eens met een beslissing van PFZW? Geef dan duidelijk aan waarom u het niet met de beslissing eens bent.  

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u schriftelijk een klacht indient (via het klachtenformulier of via een brief), dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een antwoord. Als er meer uitzoekwerk nodig is om uw klacht te behandelen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u ons antwoord kunt verwachten.   

Niet eens met de reactie?

Bent u het niet eens met de reactie op of beslissing over uw klacht, dan kunt u opnieuw een brief of e-mail sturen. Hierin maakt u bezwaar tegen de reactie of beslissing. Uw brief wordt opnieuw beoordeeld door de betrokken afdeling, eventueel door of in overleg met onze juridische afdeling. Als uw bezwaar gegrond is, krijgt u reactie van de betreffende afdeling en wordt opnieuw een beslissing genomen. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard, dan laten we u dit ook schriftelijk weten. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan het zijn dat u het hier niet mee eens bent.

U kunt dan:

Uw klacht doorsturen naar één van bovenstaande instanties, heeft alleen zin als uw zaak uitbehandeld is. Deze instanties zullen altijd eerst kijken wat u en uw pensioenfonds eraan gedaan hebben om de klacht op te lossen.