Heeft u gratis risicodekking?

​Neemt uw medewerker onbetaald verlof op of krijgt hij ontslag? Dan is uw medewerker op dat moment niet meer verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Om gratis verzekerd te blijven, vult uw medewerker het formulier 'Melding Bescherming bij verlof en werkloosheid' in. Wij regelen dan de verzekering voor uw medewerker.

Formulier 'Bescherming bij verlof en werkloosheid'

Wat moet u regelen als uw medewerker met verlof gaat

Wat moet u regelen als uw medewerker ontslag krijgt