Het lukt niet om vóór de 10e de pensioengegevens aan te leveren. Wat nu?

​U levert na elke periode (maand of vierwekelijkse periode) binnen tien kalenderdagen de pensioengegevens aan. Redt u dit niet? Dan kunnen we de berekening van het voorschot niet baseren op de afgelopen maand.

We moeten de berekening van het voorschot dan baseren op de laatst aangeleverde maand. Daarmee loopt u het risico dat u grotere correcties op uw factuur krijgt. De UPA heeft als doel om de facturen op een zo actueel mogelijke situatie te baseren en zo min mogelijk te hoeven corrigeren.

Wij adviseren u maatregelen te nemen om het in de toekomst wel mogelijk te maken om vóór de 10e van de volgende maand aan te leveren. Organisaties zijn wettelijk verplicht om binnen 10 kalenderdagen pensioengegevens aan te leveren.

Hulp bij het aanleveren van de gegevens

Veelgestelde vragen over de UPA

Handleiding aanleveren UPA (PDF)