Hoe bereken ik de pensioenpremie van een medewerker?

​Als werkgever bent u pensioenpremie verschuldigd. Het bestuur stelt de hoogte van de premie vast. De verhouding tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage wordt in de cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald.

Pensioenpremie berekenen

Vanaf de 15-jarige leeftijd bouwt uw medewerker pensioen op en draagt u pensioenpremie af.

Bereken de premie van uw medewerker