Hoe is de premieverdeling tussen medewerker en werkgever?

​Als werkgever bent u pensioenpremie verschuldigd. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt de hoogte van de premie vast. De verhouding tussen de werkgevers- en de medewerkersbijdrage wordt in de cao of in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald.

PFZW staat buiten de premieverdeling tussen werkgever en medewerker.

Lees meer over de premie