Hoe kan ik de automatische incasso stopzetten?

​U kunt de automatische incasso op elk gewenst moment weer stopzetten.

Dit doet u schriftelijk of per e-mail. Vermeld daarin uw klantnummer en per welke datum u de automatische incasso wilt beëindigen. Vergeet vanaf dat moment niet uw factuur handmatig te betalen.

Via e-mail

Stuur een e-mail

Schriftelijk

U kunt uw brief richten aan:

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
t.a.v. Afdeling Incasso
Postbus 117
3700 AC Zeist