Hoe vaak vindt een kwaliteitscontrole plaats?

Voor een betrouwbare pensioentoekenning van uw medewerkers heeft PFZW de juiste basisgegevens nodig. Wij vergelijken jaarlijks de gegevens die bij ons, servicebureaus en het UWV bekend zijn met uw pensioenadministratie.

Hoe vaak vindt een kwaliteitscontrole plaats?

De kwaliteitscontrole vindt jaarlijks plaats. Deze controle voeren wij uit na het verwerken van uw jaarwerk.

Lees meer over de kwaliteitscontrole