Hoe wordt de premie berekend?

​U berekent de pensioenpremie op basis van het bruto voltijd jaarsalaris en het deeltijdpercentage.

Berekening premie ouderdomspensioen (OP)

Premiepercentage OP x (bruto voltijd jaarsalaris – AOW-franchise) x deeltijdpercentage = jaarpremie OP

Is het voltijd jaarsalaris (inclusief voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)) van uw medewerker hoger dan € 107.593? Dan wordt in 2019 het voltijd jaarsalaris in de bovenstaande formule gemaximeerd op € 107.593. 

Berekening premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)

(bruto voltijd jaarsalaris x deeltijdpercentage – AP-franchise) x premiepercentage AP = jaarpremie AP

Let op! Het maximum salaris van € 107.593 geldt niet voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.

Premiepercentages

Wat zijn de premiepercentages in 2019 en wat waren de percentages van de afgelopen jaren?

Bekijk de premiepercentages

Franchises

Bekijk alle franchises die gelden bij het pensioen in 2019 en de voorgaande jaren.

Bekijk de franchises

Premie berekenen

Bereken de premie van uw medewerker met de premieberekenaar.

Naar de premieberekenaar