Is een medewerker verzekerd voor het WGA-hiaat?

​PFZW kent een WGA-hiaatpensioen. Ontvangt een medewerker een WGA-vervolguitkering? En was zijn laatstverdiende salaris hoger dan het minimumloon (in 2017 hoger dan € 20.108)? Dan heeft de medewerker recht op een WGA-hiaatpensioen.

Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is samen met de vervolguitkering ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is daarnaast afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Meer over het pensioenpakket