Kent PFZW een nabestaandenverzekering?

​Na het overlijden van uw medewerker heeft de partner van uw medewerker recht op partnerpensioen. Kinderen tot 21 jaar hebben recht op wezenpensioen. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen vindt uw medewerker op uw pensioenoverzicht. Hij kan de hoogte van het partnerpensioen ook bekijken op Mijn PFZW.

Als de nabestaanden recht hebben op partnerpensioen of wezenpensioen, dan ontvangen ze zo spoedig mogelijk na de melding van het overlijden een aanvraagformulier.

Partnerpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden. De partner ontvangt dit pensioen totdat de partner zelf overlijdt. Let op! De partner moet op het moment van overlijden wel zijn aangemeld bij PFZW.

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt over maximaal vijf wezen berekend. Als er meer dan vijf kinderen zijn, dan wordt het bedrag gelijk verdeeld over alle kinderen. De kinderen ontvangen het wezenpensioen totdat ze 21 jaar zijn. De gemeente geeft bij de overlijdensmelding automatisch aan ons door of uw medewerker kinderen jonger dan 21 jaar heeft.

Meer over het pensioenpakket