Moet ik een medewerker die de AOW-leeftijd bereikt afmelden?

​Bereikt uw medewerker de AOW-leeftijd? Meld dan uw medewerker bij ons af. De afmelddatum is een dag vóór uw medewerker de
AOW-leeftijd bereikt.

Met een tijdige afmelding is uw pensioenadministratie op orde. U heeft geen vervuiling van gegevens en de medewerker staat niet op uw factuur.

Hoe meldt u een medewerker af?

Bij gebruik van een salarispakket
Als uw medewerker volledig met pensioen gaat, dan meldt u uw medewerker af in uw salarispakket. Uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand verzendt u deze (en andere) wijzigingen via de UPA-aanlevering naar ons. PFZW verwerkt uw wijzigingen dan automatisch.

Bij gebruik van MijnOrganisatie
Let op Slechts enkele organisaties hebben toestemming van PFZW om vanaf 2017 pensioengegevens niet via een salarispakket aan te leveren. Heeft u deze toestemming? Dan kunt u de pensioengegevens via MijnOrganisatie aanleveren.

Wijzigingen in uw pensioenadministratie t/m 2016 kunt u nog wel doorgeven op MijnOrganisatie.

Wijzigingen t/m 2016 doorgeven

Hoe geef ik dit door aan PFZW? Als uw medewerker volledig met pensioen gaat, dan meldt u uw medewerker af via MijnOrganisatie. Geef dit uiterlijk vóór de tiende van de volgende maand aan ons door.

Meld uw medewerker af

Wanneer gaat de AOW in?

Een voorbeeld: uw medewerker is geboren op 15 maart 1951. Dan heeft hij vanaf 15 september 2016 recht op AOW. De einddatum van het dienstverband is dan 14 september 2016 en uiterlijk op die dag bent u verplicht dat aan ons te melden.

Is uw medewerker jarig op de 31e? Dan gaat zijn of haar pensioen soms in op de 30e. Bijvoorbeeld als uw medewerker geboren is op 31 maart 1951. Dan krijgt hij vanaf 30 september 2016 AOW, omdat september maar 30 dagen telt. U bent verplicht deze medewerker op 29 september 2016 bij ons af te melden.