Valt onregelmatigheidstoeslag (ORT) onder het pensioengevend salaris?

De onregelmatigheidstoeslag (ORT) valt onder het pensioengevend salaris. Dat is het inkomen waarover uw medewerker pensioen opbouwt.

Krijgt uw medewerker ORT, geef dan het juiste bedrag ons door. Dan krijgt uw medewerker straks het pensioen waar hij of zij recht op heeft.

ORT met terugwerkende kracht?

Komt het voor dat u de ORT met terugwerkende kracht moet toekennen en uitbetalen? Meld dit dan ook aan ons. Over deze ORT bouwt uw medewerker namelijk ook met terugwerkende kracht pensioen op. Let er ook op dat u dit niet opgeeft als eenmalige uitkering, maar als ORT.

ORT over vakantie

De rechtbank in Den Haag bepaalde op 2 juni 2015 dat een ziekenhuis aan een verpleegkundige de ORT over vakanties en verlof moest uitbetalen. In dit geval met terugwerkende kracht over een periode van vijf jaar. Lees hier de uitspraak. In een aantal cao’s is vastgelegd dat werknemers recht hebben op betaling van een onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties. Ook deze ORT geeft u aan ons door.

Onderhandelingsakkoord cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

In het onderhandelingsakkoord voor de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) van oktober 2016 staan afspraken over het betalen van ORT en pensioenopbouw.

Lees wat de gevolgen zijn

Hulp bij het aanleveren van gegevens