Waar vind ik informatie over de aanlevering gegevens medisch specialisten?

​De pensioenopbouw van medisch specialisten is gewijzigd. Daardoor is de pensioenafdracht van werkgevers verhoogd.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u als werkgever dat u deze correcties in uw administratie verwerkt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Als u deze correcties tijdig en juist verwerkt, sluit onze nota aan bij uw administratie. Deze gecorrigeerde gegevens zijn dan ook voor werknemers zichtbaar in MijnPFZW.

Het niet tijdig en juist aanpassen van deze gegevens kan leiden tot correcties achteraf. Ook kan dit leiden tot een onjuiste pensioenopbouw van uw medewerkers.

Lees meer