Waar vind ik informatie over het besluit premie en indexering 2017?

​Aan het einde van ieder jaar neemt het bestuur van PFZW een besluit over de hoogte van de pensioenpremie en of de pensioenen wel of niet worden geïndexeerd in het nieuwe jaar.

Op 11 november heeft het bestuur besloten om de pensioenpremie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2017 niet te wijzigen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt met 0,1%-punt. Het bestuur heeft ook bepaald dat de pensioenen in 2017 niet worden geïndexeerd.

Lees meer over premie en indexering in 2017